Fremhevet

Ny hjemmeside

Som du ser så har vi fått ny hjemmeside.

Ikke alt er kommet 100% på plass, men det som mangler kommer.

For deg som har en bruker på den gamle siden så er den flyttet over til denne nye siden, med noen endringer.
Brukernavnet er nå ditt callsign. Når du skal logge inn for første gang på den nye siden, så klikker du på «Logg inn» og deretter på «Forgot password». Her legger du inn enten callsign eller epost adressen din og klikker på «Send me password».

LA8BCA

LA8BCA, this is Terje calling. Det skurrer i radioen, og Terje tuner seg inn på den rette frekvensen. Snart får han svar, og en stemme over et sprakende radiosamband sier: 9A88A. This is Croatia calling.

Slik begynner artikkelen som sto i Dølen torsdag 22. januar 2015. PDF versjon av artikkelen finner du her.

Bouvetøya

BOUVETØYA

  • Bouvetøya er en norsk ubebodd øy i det sørlige Atlanterhavet.
  • Øya er 49 kvadratkilometer og blir på grunn av sin isolerte beliggenhet ofte kalt Jordens ensomste øy.
  • Øya utgjør toppen av en vulkan.
  • Omtrent hele øya er dekket av en isbre.
  • Det gror svært lite på øya, vegetasjonen begrenser seg til litt mose og lav.
  • Øya ble gjort til naturreservat i 1971, det innebærer at Bouvetøyas dyreliv er fredet gjennom hele året.

Mer info om Bouvetøya her