Møteplan høsten 2021

Her er datoene for møtene 2ndre halvdel av 2021

  • Lørdag 04. september (Field day Skåbu)
  • Torsdag 07. oktober
  • Torsdag 04. november
  • STED OG DATO FOR DESEMBERMØTET SETTES SENERE

OBS! Husk at vi fortsatt er i en pandemi, så her gjelder lokale restriksjoner angående avstand, spriting og munnbind! Møtene kan bli avlyst på kort varsel!

Møtene er klokken 19:00 på Otta Beredskapssenter, Selsvegen 10, 2670 Otta.
(Gamle Telenor-bygget på Otta.)

LA8BCA

LA8BCA, this is Terje calling. Det skurrer i radioen, og Terje tuner seg inn på den rette frekvensen. Snart får han svar, og en stemme over et sprakende radiosamband sier: 9A88A. This is Croatia calling.
Slik begynner artikkelen som sto i Dølen torsdag 22. januar 2015. PDF versjon av artikkelen finner du her.

Bouvetøya

BOUVETØYA

  • Bouvetøya er en norsk ubebodd øy i det sørlige Atlanterhavet.
  • Øya er 49 kvadratkilometer og blir på grunn av sin isolerte beliggenhet ofte kalt Jordens ensomste øy.
  • Øya utgjør toppen av en vulkan.
  • Omtrent hele øya er dekket av en isbre.
  • Det gror svært lite på øya, vegetasjonen begrenser seg til litt mose og lav.
  • Øya ble gjort til naturreservat i 1971, det innebærer at Bouvetøyas dyreliv er fredet gjennom hele året.

Mer info om Bouvetøya her