Møteplan høsten 2018

Her er datoene for møtene 2andre halvdel av 2018

  • 2. august
  • 6. september
  • 4. oktober
  • 1. november
  • Desembermøter settes det sted og dato for senere.

Møtene er klokken 1900 på Otta Beredskapssenter, Selsvegen 10, 2670 Otta.
(Gamle Telenor-bygget på Otta.)

LA8BCA

LA8BCA, this is Terje calling. Det skurrer i radioen, og Terje tuner seg inn på den rette frekvensen. Snart får han svar, og en stemme over et sprakende radiosamband sier: 9A88A. This is Croatia calling.

Slik begynner artikkelen som sto i Dølen torsdag 22. januar 2015. PDF versjon av artikkelen finner du her.

Bouvetøya

BOUVETØYA

 • Bouvetøya er en norsk ubebodd øy i det sørlige Atlanterhavet.
 • Øya er 49 kvadratkilometer og blir på grunn av sin isolerte beliggenhet ofte kalt Jordens ensomste øy.
 • Øya utgjør toppen av en vulkan.
 • Omtrent hele øya er dekket av en isbre.
 • Det gror svært lite på øya, vegetasjonen begrenser seg til litt mose og lav.
 • Øya ble gjort til naturreservat i 1971, det innebærer at Bouvetøyas dyreliv er fredet gjennom hele året.

Mer info om Bouvetøya her