Møteplan høsten 2022

Her er datoene for møtene 2ndre halvdel av 2022

 • Torsdag 11. august (utsettes en uke pga. skolestart/ferie)
 • Torsdag 01. september
 • Torsdag 06. oktober
 • Torsdag 03. november
 • STED OG DATO FOR DESEMBERMØTET SETTES SENERE

PS! Endring av datoer kan forekomme og på grunn av den pågående pandemien, kan møtene bli avlyst på kort varsel!

Møtene er klokken 19:00 på Otta Beredskapssenter, Selsvegen 10, 2670 Otta.
(Gamle Telenor-bygget på Otta.)

LA8BCA

LA8BCA, this is Terje calling. Det skurrer i radioen, og Terje tuner seg inn på den rette frekvensen. Snart får han svar, og en stemme over et sprakende radiosamband sier: 9A88A. This is Croatia calling.
Slik begynner artikkelen som sto i Dølen torsdag 22. januar 2015. PDF versjon av artikkelen finner du her.

Bouvetøya

BOUVETØYA

 • Bouvetøya er en norsk ubebodd øy i det sørlige Atlanterhavet.
 • Øya er 49 kvadratkilometer og blir på grunn av sin isolerte beliggenhet ofte kalt Jordens ensomste øy.
 • Øya utgjør toppen av en vulkan.
 • Omtrent hele øya er dekket av en isbre.
 • Det gror svært lite på øya, vegetasjonen begrenser seg til litt mose og lav.
 • Øya ble gjort til naturreservat i 1971, det innebærer at Bouvetøyas dyreliv er fredet gjennom hele året.