Møteplan våren 2022

Her er datoene for møter 1ste halvdel av 2022

  • 6. januar
  • 3. februar – Årsmøte
  • 3. mars
  • 7. april
  • 5. mai
  • 2. juni

OBS! Husk at vi fortsatt er i en pandemi, så her gjelder lokale restriksjoner angående avstand, spriting og munnbind! Møtene kan bli avlyst på kort varsel!

Møtene er klokken 19:00 på Otta Beredskapssenter, Selsvegen 10, 2670 Otta.
(Gamle Telenor-bygget på Otta.)