Møteplan høsten 2020

Da er det klart for oppstart av møtevirksomheten, etter en full stopp pga. koronapandemien. Vi starter forsiktig opp, men glem ikke at smitte restriksjoner gjelder fortsatt.

Møte blir den 13. august kl. 19:00.
Neste møte blir torsdag 1. oktober kl. 19:00

Neste møte blir torsdag 5. november kl. 19:00

Husk gjeldende smitte restriksjoner

Møtene er klokken 19:00 på Otta Beredskapssenter, Selsvegen 10, 2670 Otta.
(Gamle Telenor-bygget på Otta.)