STØPEDUGNAD PÅ VINSTRA

Tirsdag 15 november var det stor anleggsaktivitet hos LA5FJA Pål Jonny på Vinstra. i Han var kommet litt i tidsklemma med husrestaurering, barnepass, og antennemontering. Det er seint på året og vinteren kan komme når som helst så det begynte å haste med å få støpt fundamentet til mast. Denne blir 25m dersom den jekkes opp på full høyde, så fundamentet måtte dimensjoneres deretter. Totalt er støpen på 2280 l, og det har gått med 760 kg sement . LA8BCA Terje, LA7WCA Arne, og LA8NJA Torgeir hadde ledig tid og arbeidslyst og gjorde jobben på ca 5 timer. Pizza og trivelig lag etterpå . Lykke til med flott antenneanlegg når det blir ferdig Pål Jonny !