JULEMØTE 1.DESEMBER 2022

JULEMØTE 1.DESEMBER 2022

9 medlemmer var til stede

Innkomne skriv: Brev fra NRRL vedrørende valg. Vi vedtok å ikke komme med forslag til kandidater.

Reapeter/VHF/UHF: Den nye LA7GRR reapeteren har kommet og er klar for montering på Jetta. Dersom været og ledig tid tillater det vil den bli montert før jul. Tom Erik har fått generell tillatelse fra Vågå Kommune til å bruke snøscooter når vi har behov for å utføre service på våre installasjoner på Jetta. Vi trenger ikke søke for hver tur.

Dagens tema: Thor Ove viste lysbilder fra aktiviteter gruppa har hatt i «gamle dager», blant annet fra Generalforsamlingen på Fefor i 1997. Det var artig å se bilder av medlemmene i yngre utgave, noen hadde til og med hår !

Pizza og trivelig samvær.

Vi beklager at vi ikke overførte på Teams. Selve møtet varte bare 10 minutter og vi oppdaget ikke at overføringen ikke virket før det var for sent.

LA8NJA Torgeir

Sekretær

Lybildeshow. LB9UE sitter bakerst og programmerer DMR radio.

Legg merke til prosjektorstativet til LA3TR. Improvisasjon på høyt plan !

Trivelig lag. Sjeldent besøk fra Lillehammer, LA7PK Jacob !

Vi er heldige som har tilgang til så godt utstyrt møterom på Otta Beredsskapsenter Her er det nok bilder fra Jetta som blir studert.