Medlemsmøte 5 januar 2023

MEDLEMSMØTE 5 januar 2023

8 medlemmer møtte.

Arne ønsket velkommen og ønsket godt nytt år.

Torgeir leste referat fra forrige møte.

Innkomne skriv, brev fra NRRL vedr kurs og lisensprøve. Våre kursholdere, LA8BCA og LA3TR ønsker ikke å holde flere kurs så vi vil henvise deltakere til nettkurs heretter.

HD/DX/QSL. Det er dårlige forhold men noen gode kontakter har blitt kjørt. Vi diskuterte fjernstyring av gruppestasjonen via nett. Dette kan gjøre det mulig for flere å benytte stasjonen. Vi har store avstander i Gudbrandsdalen og når det er mere enn en time kjøring en vei for mange av oss så blir den for lite brukt.

VHF/UHF/REAPETER. LA7GRR er i drift og fungerer godt på DMR. På analog er den plaget av støy i perioder. LA7GR fungerer godt.

Dagens tema var QO-100. Amatørradio i verdensrommet via geostasjonær satelitt. Godt foredrag av Amund om ett tema som var nytt for samtlige.

Eventuelt; Årsmøte og valg i 2023. Formann Arne og Kasserer Thor-Ove er sterkt i tvil om de vil ta gjenvalg. Valgkomiteen må i arbeid og sekretæren må skrive årsmelding før årsmøtet.

Kaffe, tullprat, og god kringle som LA8BCA Terje serverte.