ÅRSMØTET 2023

10 medlemmer møtte fram på Otta Beredskapssenter

Arne ønsket velkommen.
Sekretæren ble valgt som referent
Innkallingen ble godkjent enstemmig
Regnskapet ble godkjent enstemmig
Kontigent for 2024 ble vedtatt til kr 200.-
Innkomne forslag er ikke kommet til årsmøtet

VALG:

Formann: LA8NJA Torgeir(til 2025)
Nestformann: LA5FJA Pål Jonny(ikke på valg)
Sekretær : LA7WCA Arne(til 2024)
Kasserer: LA3TR Thor-Ove.(siste periode!)
Styremedlem: LB4GH Torkell(Ikke på valg)
Varamann: LA2XUA Knut

Ingen endringer på verv og ansvarsområder.

Ansvarsområder

TittelKallesignal, navn
WebmasterLB4GH, Torkell Opedal Wullum
Repeater managerLB9UE, Tom Erik Amundsen
Digi managerLB9UE, Tom Erik Amundsen
Nødsambandsmanager – NordLB4CD, Ola-Matti Mittigård
Nødsambandsmanager – SørLB9UE, Tom Erik Amundsen
QSL managerLB8TC, Kjell Arne Lereggen
RevisorLA5WNA, Odd Harald Holumsnes
Ansvarlig StakstonLA5FJA, Pål Jonny Fjerdingren
 LA7WCA, Arne Haugseth
Rep. mot SBILB4GH, Torkell Opedal Wullum
(Sitter i styre SBI)

Valgkommite

LB4GH, Torkell Opedal Wullum
LA8BCA, Terje Finsveen
LA4MJA, Olav Rune Fossmo