MEDLEMSMØTE 2. FEBRUAR

10 medlemmer møtte

Innkomne skriv: Orientering fra NRRL vedr drop box. Vi innstalerer på gruppe pc og tar i bruk dette.

HF/DX/QSL: Vi diskuterte FT-8, VarAC, SSB, og var enige om at det er bra at hobbyen har mange muligheter. Det handler om smak og behag. Stor enighet om at vi må få til en form for remote kjøring på gruppestasjonen. Det er mest realistisk med lyttemulighet foreløpig. Spenningen begynner å bygge seg opp til at Bouvet ekspedisjonen starter sendingene.

Reapeter/VHF/UHF/SHF: Ingen forandring, LA7GR og LA7GRR DMR fungerer.

Dagens tema: Vi diskuterte sammendrag av spørreskjema som Pål Jonny sendte ut. Vi må ta hensyn til svarene og innrette møtene og vår kommunikasjon på Slack og hjemmesiden der etter.

Kaffe, Eldrid`s gode kringle, og tullprat.

LA8NJA

Torgeir