MEDLEMSMØTE 2.MARS 2023

Medlemsmøte 02.03.2023

La8nja Torgeir, ønsket 12 medlemmer velkommen til møte.

Agenda:

SEKRETÆR leste protokoll fra forrigemøte.

INNKOMNE SKRIV: Det var ingen innkomne skriv.

HF/DX/QSL: Liten diskusjon, men ingen store meldinger om kjørte stasjoner. Det var stort sett Pål Jonny og Arne som kjempet om å skryte av det de kjører.

REPEATER VHF/UHF: Repeatere la7gr og la7grr DMR fungerer FB. En del løst og fast om bruk av repeatere, ble det også. En må få tatt en tur til Jetta ved første anledning, når det blir kjørbart. Pål Jonny ville få tilgang til Skap med varme, dersom dette var av interesse.

DAGENS TEMA: Sota ved Terje og Odd Harald.

Terje startet med en oppfordring til å begynne med Sota. Sota ble første gang benyttet i England hvor primerfaktor høyde ble satt til 150m høyde. I Oppland finnes 361 godkjente topper, fex.(LA/OL184) som er Kvitberget i Nord-Fron Kommune. Terje og Odd Harald er veldig aktive og befinner seg i toppen av de aktive i Norge. Det ble snakket mye om Sota, men dette må tydeligvis oppleves for å lære mer om. Det oppfordres til å besøke siden ”Summit on the Air”.

EVENTUELT: Noen drar til Gardermoen på Norsk Hammeeting, for å selge noen ”loppis” og for å delta på ladxg,s foredrag om Bouvet exp. Det ble diskutert remote stasjon på Stakston. Det er full enighet om at det her blir gjort slik at flere kan bruke dette qth,et. Det blir utarbeidet et budsjett for å se hva dette vil koste. Torgeir og Pål Jonny vil se på dette!

KAFFE med nogo attåt: Terje hadde med ”biteti” fra Anne Kari, å dette ble fort borte blant gjengen! Møtet ble avsluttet kl. 21:50 ..

Ref. la7wca Arne

Sekretær