Thor-Ove, 50 ÅR SOM LA3TR

LA3TR i radiorommet hjemme på Vinstra. VI GRATULERER !

LA7G`s opphav, i og med at han tok iniativet til å stifte gruppa, feirer 50 års jubileum som lisensiert radioamatør i dag ! Han har vært og er fremdeles aktiv både på lufta, i styre og stell i gruppa, i Sambandstjenesten Innlandet, og stiller opp når det er behov for bistand i mange sammenhenger. Kjent stemme på lufta som vi vil høre i 50 år til !

LA3TR i yngre utgave med tidsriktig radio . Første radioen var en Lafayette HE20T som fortsatt står i radiorommet. Neste radio var en Sommerkamp FT-250.

LA3TR på reapeterettersyn på Jetta i august 2022.