Møtereferat medlemsmøte 13.april 2023

Vi var 8 som møttes på Otta Beredskapsenter denne gangen. I tillegg var det 2 som fulgte møtet på Teams.

Thor-Ove hadde skaffet oversikt fra Nkom over alle signaturer som tilhører gruppa. Vi gikk gjennom disse og fikk bekreftet at nesten alle er i bruk på reapeter og aprs lokasjoner. Etter forespørsel fra Normann Støylen har vi sendt informasjon om våre reapetere slik at han får med riktige opplysninger i den neste oversikten over norske reapetere han lager.

Vi har sendt forespørsel til nabogruppene om vi skal arrangere ett felles treff og har mottatt svar fra Lillehammer og Gjøvik. Disse skal diskutere dette på sine møter og komme med tilbakemelding så får vi se om det blir noe av.

Vi diskuterte hva vi eventuelt skal gjøre på gruppestasjonen. Det var mange meninger og synspunkter om remote løsning og valg av utstyr. Vi diskuterte type utstyr, brukervenlighet, og kostnader. Dette er ett stort løft for gruppa mht økonomi og tekniske løsninger. Vi vedtok å starte salg av det utstyret vi har og kjøpe inn nytt utstyr etter hvert som økonomien tillater det. Antenneparken vil kunne brukes med medbrakt utsyr i den perioden vi ikke har stasjon montert.

LB9UE Tom Erik holdt ett godt forberedt og interessant foredrag om støydemping med fokus på demping av støy fra invertere i solcelleanlegg . Han har prøvd flere løsninger med filter og kommet fram til at ferritkjerner fungerer best. At det er mange typer ferrit var nytt for oss og han gikk grundig gjennom bruken av disse.

Møtet ble avsluttet med god, fersk kringle og kaffe.

LA8NJA Torgeir, sekretærvikar.