MEDLEMSMØTE 4.MAI 2023

Medlemsmøte 04.05.2023
LA8NJA Torgeir ønsket 13 medlemmer velkommen til møte.
Sekretær leste protokoll fra forrige møte!
Agenda:
INNKOMNE SKRIV: Brev om Momskompensasjon fra Nrrl, ellers
ingen andre innkomne skriv. Ingen tilbakemelding fra andre grupper
angående fellesmøte.
HF/DX/QSL: Både bra og dårlige forhold, etter som hva man
forlanger av kontakter. Mye diskusjon om FT8 og MSHV om når skal
det brukes og hva er forskjellen? MSHV er multistream sendinger.
Det hadde ikke kommet qsl til gruppen siste mnd.
REPEATER VHF/UHF: Alt fungerer upåklagelig! Noe diskusjon om
DMR på Jetta, denne må fikses når det blir farbar vei. Det må jobbes
for å få også denne inn i tårnet. Pga støytåken som ligger rundt tårnet,
blir det antagelig vedvarende problemer i hytta på utsiden!
DAGENS TEMA: Demo og innføring av WinLink v/ LA8NJA
Her må du laste ned et program til PC, ett lydkortinterface. Veldig
interessant medium, men dette tar det tid å sette seg inn i, for en som
ikke er i denne modusen. Mye å sette seg inn i synes sekretær.
EVENTUELT: Det ble en god diskusjon om stakston og oppsetting av
nytt utstyr for ”Remote” kjøring. Dette blir en bekjymring for kasserer
med flere, angående kostnaden, noe de fleste er enige i. Det må bli en
løsning som alle kan bli fornøyde med. Det kom forslag fra LA5FJA
Pål Jonny om at han kunne kjøpe en SUN- SDR2 for egen regning, å
selge den til gruppen etter en prøveperiode! Torgeir sender ut et
spørreskjema, som må besvares med enten JA eller NEI, om
montering av ”Remote” på Stakston.
KAFFE med sjokoladekake ble fortært til siste stykke!
Ref. la7wca Arne
Sekretær