Medlemsmøte 7 september 2023

Medlemsmøte i LA7G, 7. september 2023

LA8NJA Torgeir, ønsket 10 medlemmer velkommen til første møte etter endt ferie, ingen deltok på Teams denne gangen.

Sekretær leste protokoll fra forrige møte!

Agenda:

INNKOMNE SKRIV: Skriv angående Gruppeundersøkelse fra NRRL

Det ble en lang og god diskusjon om dette temaet og det kom mange gode forslag å formidle til NRRL Torgeir vil delta i et teams møte den 10. okt. sammen med andre grupper, der denne undersøkelsen skal diskuteres. Håpet er at det kommer noe positivt ut av dette.

HF/DX/QSL: På tross av dårlige conds, er det blitt kjørt noe dx, blant annet 1AØC. Kjell delte ut innkomne QSL kort.

REPEATER VHF/UHF:  Repeatere funker som vanlig ok. Det blir tur til Jetta den 11. september, for å prøve å finne støykilden på 70 cm DMR repeater.

STAKSTON: Arne LA7WCA har vert å tatt ned den ødelagte antenna å laget en vanlig dipole for 160m. (2x39m). Det var stor enighet om å sette opp igjen radio, data, microKEYER III og Tuner slik at det blir muligheter for bruk av stedet med bare 100w. Det blir fritt for den som vil, å ta med egen PA, inn til gruppen får økonomi til å foreta forbedringer og eventuelt bygge en ”remote” stasjon på stedet.

DAGENS TEMA: Her må vi finne på noe som alle kan bidra med.

Tross dårlige conds, deltok 5 medlemmer på FD i Skåbu.

Det ble severt kaffe, og som vanlig hadde LA3TR,s XYL Eldrid, bakt kringle, som alle satte stor pris på og enkelte forsynte seg flere (mange) ganger, inkl. undertegnede. Møtet ble avsluttet ca. kl. 22:00

Ref. la7wca Arne

Sekretær