Foretrukne modulasjonsformer 2023

Tema på novembermøtet vil være uviklingen innen amatørradio etter FT8s inntreden i 2017. Jeg vil presentere globale tall som handler om hvilke modulasjonsformer som brukes mest. Dere får også se resultatet av en uhøytidlig lokal undersøkelse, kanskje en regional?

Lenke til lokal LA7G-undersøkelse: https://forms.gle/vesfZ4CGmdPv29ou9

Lenke til regional-undersøkelse, spredd på nett på Østlandet oktober 2023: https://forms.gle/VACHyiixFWJsqmjg6

Jeg vil snakke i 20-30 minutter, og så er det rom for diskusjon og refleksjon. Kanskje noen av tallene kan bidra til en opplyst debatt. Hvem er vi? Er vi konservative gamliser, eller utforskende nytenkere? Bildene til dette innlegget er forøvrig AI-genererte fra DALL-E3, 5.oktober 2023. LB4CD.