Referat gruppemøte 5.oktober 2023

Vi var 10 medlemmer som kom på møtet på Sel Beredskapsenter denne torsdagen. I tillegg var LA4MJA Olav Rune med på Teams.

Sekretærvikar, LA8NJA Torgeir leste referat fra forrige møte.

VHF/UHF: reapeterene våre virker som de skal men som vanlig savner vi mer trafikk over dem. DMR LA7GRR er operativ igjen og ser ut til å fungere litt bedre enn tidligere. LA7GRR analog er fortsatt plaget av støy og det er mulig at vi må leve med dette problemet.

Innkomne skriv: Vi valgte å ta med informasjonen fra NRRL om amatørtreff på Gjøvik under dette punktet. Dette er ett flott tiltak og dersom det blir mange nok som vil reise nedover så kan vi leie en minibuss hvis det er interesse for det. Vi diskutere dette på Januarmøtet. Se NRRL siden for info om treffet.

HF/DX: Mye spennende er kjørt siden forrige møte, spesielt fra Asia og Østen. LA5FJA har som vanlig kjørt alle ekspedisjoner på alle mods 🙂 Det er stor forskjell på aktivitetsnivået blant oss men det virker som interessen for HF er stigende. SSB, CW , og FT-8 er selvsagt de mest brukte mods, og LA5FJA har også deltatt på RTTY contest med godt resultat.

LA8NJA Torgeir fortalte litt om aktiviteten i SBI . Resten av kvelden gikk med til å prate om hva vi setter pris på med hobbyen og diskusjoner om div utstyr. Det ble diskutert mye rundt antenner, antennetråd, forsterkere osv. Det var en lærerik opplevelse og og det viser seg at alle har noe å bidra med.

Som vanlig koste vi oss med kaffe og biteti. Terje hadde med velsmakende kringle.

LA8NJA Torgeir

LA8BCA hadde med velsmakende kringe. ps fatet ble tømt….

LA3TR blir filmet mens han fortalte oss om hobbyen