X-klasse solstorm 14.desember

Den 14.desember (torsdag) var det et utbrudd på sola som skapte den sterkeste solstormen siden 2017. X-klasse er den sterkeste varianten.

Bildet på starten er tatt av NASA og gjort tilgjengelig for ymse presse på nett. Jeg henta det fra:https://www.theguardian.com/science/2023/dec/15/nasa-solar-flare-images-radio-interference

Se video her: https://tv.vg.no/video/281120/solstorm-solar-flares-radiosignaler

Les mer her: https://www.space.com/sun-x-flare-december-2023-most-powerful-since-2017

Det var godt merkbart – med vanskelige radioforhold på HF hos undertegnede den aktuelle torsdagen. Hvordan opplevde du den dagen på lufta? Sjekk loggen din. Jeg hadde en eneste stasjon fra Montenegro på HF.

FRA STORE NORSKE LEKSIKON:https://snl.no/solstorm

Kilder til solstormer

Zoom inn
En massiv solar erupsjon fra et aktivt område observert 24. oktober 2014 med NASAs Solar Dynamics Observatory (SDO)Solar erupsjonNASA SDO.Lisens: Begrenset gjenbruk
Eruptiv protuberans på Sola
Bildet viser en eruptiv protuberans observert 19. juli 2000, med NASAs Transition Region and Coronal Explorer (TRACE). Dette utbruddet førte til en CME.Eruptiv protuberans på SolaNASA/Goddard Space Flight Center/TRACE.Lisens: Begrenset gjenbruk

Coronal Mass Ejections (CMEs) er standard betegnelse på utbrudd der materie sendes vekk fra Solen. De kraftigste solstormer og assosierte CMEs er knyttet til flareutbrudd i aktive områder på soloverflaten.

Solare flares oppstår i aktive områder hvor det plutselig skjer en magnetisk omkobling (magnetic reconnection), som er en prosess hvor energi bundet i et magnetfelt frigjøres og omvandles til bevegelsesenergi og varme. Dette fører til en eksplosiv økning i temperatur og gasstrykk, og store mengder ionisert gass og magnetisk fluks skytes ut fra Solen i høy hastighet. En resulterende CME vokser videre idet de samler opp masse fra Solens korona på veien utover.

CMEs blir også forårsaket av eruptive solare protuberanser. Flareutbrudd i ett aktivt område kan også skape bølger (Moreton-Ramsey-bølger) som brer seg og kan starte en CME ved å destabilisere en protuberans i et annet nærliggende område.

Hyppigheten av CMEs viser en klar sammenheng med Solens elleveårs aktivitetssyklus. Under maksimum solaktivitet registreres 5–6 utbrudd hver dag, mens det i perioder med minimum aktivitet bare forekommer et par utbrudd i uken.

Solvinden, den jevne solare partikkelstrømmen som beveger seg med en fart på 400 kilometer per sekund, vekselvirker også med det jordmagnetiske feltet. Fra områder i Solens korona hvor magnetfeltet er åpent og rettet utover, fra såkalte koronahull, er partikkelstrømmene vesentlig kraftigere. Her kan hastigheten være nesten dobbelt så stor, og dette gir opphav til betydelige geomagnetiske forstyrrelser og nordlys.