MEDLEMSMØTE 4.JANUAR 2024

Nok et godt møte i LA7G. Denne gjengen løser alle problemer :) Store og små saker blir behandlet med humør og saklighet :)

Medlemsmøte i LA7G, 4. januar 2024

LA8NJA Torgeir åpnet møte og 10 medlemmer hadde funnet veien til første møte i 2024. Olav Fossmo la4mja, la5fja Pål Jonny, og Rolv Sverre Frøyse la8ima fulgte med på Teams.

Sekretær leste protokoll fra forrige møte!

Agenda:

INNKOMNE SKRIV:

Det var kommet momskompensasjon på kr. 2855,- fra NRRL

Regning på forsikring på Stakston var også kommet, kr. 3689,-

HF/DX/QSL:

Knut la2xua hadde som vanlig kjørt mye FT8

REPEATER VHF/UHF: Alle repeatere funker. VHF antennen på Beredskapssenteret på Otta må repareres, her var det blitt mye SWR

STAKSTON: Det blir ikke foretatt noe her med det første, vi avventer til årsmøte, før vi tar noen beslutning. Arne har vert hos grunneier og betalt den årlige leia for 2024 og 2025 på Stakston.

DAGENS TEMA:

Planlegging og oppdatering av aktivitetskalender. Det kan bli en aktiv og interessant vår, i følge aktivitetskalenderen, som blir lagt på hjemmesiden med det første. Ola Matti lb4cd snakket om vår hjemmeside, som har blitt veldig bra og hatt mange besøkende. Torgeir snakket litt om bruken av ClubLog og overføring av qso,s til lotw, her kan det være mye interessant å ta med på temakvelder.

Det ble kaffe og nybakte rundstykker fra Anne Kari (la8bca xyl)

Praten gikk og det ble igjen et trivelig møte..

Ref. la7wca Arne

Sekretær

LB4CD, LB9UE, og LA3TR er ivrige i SBI og måtte «på gangen» for å sjekke inn på Nød Nett under møtet.