Årsmøte referat 2024

GUDBRANDSDALSGRUPPEN AV NRRL 988 309 842

Årsmøtereferat 1. februar 2024 02.02.2024

Det stilte bare 8 personer på årsmøte, 2 personer deltok på Teems.

 • Innkallingen ble enstemmig godkjent.

.

 • LA8NJA Torgeir ble valgt som møteleder.
 • Styrets årsberetning for 2023 ble opplest og enstemmig godkjent.
 • Regnskap ble opplest og enstemmig godkjent, etter en enkel oppklarering i tekstførsel.
 • Kontingenten for 2025 ble vedtatt til kr. 200,- enstemmig.
 • Innkomne forslag: Det var kommet forslag om Stakston skulle være som den er, eller bli et andelslag.

Voteringen viste et stort flertall for at Stakston fortsatt skulle være tilgjengelig for alle, som den er i dag. Gruppen tar fortsatt kostnadene for stedet, men med gis muligheter for å ta med eget utstyr, som for eks. Radio og PA trinn.

 • Valg av nytt styre ble gjennomført, og ble som følger:
 • Formann: Torgeir Ekerbakke LA8NJA
 • Nestformann: Tom Erik Amundsen LB9UE
 • Kasserer: Thor Ove Amundsen LA3TR
 • Sekretær: Arne Haugseth LA7WCA
 • Styremedlem: Torkell Opedal Wullum LB4GH
 • Varamann: Knut Sletten LA2XUA
 • Valgkommite: Terje Finsveen LA8BCA

Torkell Opedal Wullum LB4GH

Varamann: Vakant

Arne Haugseth LA7WCA Sign. Torgeir Ekerbakke LA8NJA Sign.

Sekretær Formann