Medlemsmøte februar 2024

Vi glemte å ta bilder , men vi forsikrer om at vi ikke har forandret oss mye siden forrige møte.

Medlemsmøte i LA7G, 1. februar 2024 (Etter årsmøte)

LA8NJA Torgeir åpnet møte og 8 medlemmer møtte frem, 2 personer fulgte med på teems.

Sekretær leste protokoll fra forrige møte!

Agenda:

INNKOMNE SKRIV:  Mail fra Nordalsarkivet om vi hadde noe som skulle arkiveres, men foreløpig lagrer gruppen det meste på interne PC

HF/DX/QSL: Det var enkelte som hadde kjørt noen qso,s med TX5S.

REPEATER VHF/UHF:  Alle repeatere funker. VHF antennen på Beredskapssenteret på Otta er ikke reparert på grunn av kulde og mye is på taket!

STAKSTON: Det ble foretatt votering over om stedet skulle være som det er, eller bli et andelslag. Se Årsmøtereferat!

DAGENS TEMA:  Torgeir og Knut viste oversikt over LA7G,s medlemmer,s aktivitet på ClubLog. De hadde mye de kunne bidra med på dette feltetet. Det viste seg at mange av gruppens medlemmer ar aktive på alle plan. 

Det ble også refferert fra Ham-treffet på Gjøvik.

Formannen takker avtroppende nestformann LA5FJA Pål Jonny for sitt arbeide i gruppen og ønsket han hjertelig velkommen tilbake ved en senere anledning.

Likeså takker han LA4MJA Olav Rune for sin jobb i valgkomiteen.

Det ble kaffe med nybakt kringle som var bakt av Eldrid (la3tr xyl)

Praten gikk og det ble igjen et trivelig møte.. 

Ref. la7wca Arne 

Sekretær