Referat fra mars møtet.

Medlemsmøte i LA7G, 7. mars 2024

LA8NJA Torgeir åpnet møte og 11 medlemmer hadde funnet veien.

Sekretær leste protokoll fra forrige møte!

Agenda:

INNKOMNE SKRIV:  Det var kommet en tlf. fra Gardermoen Seilflyklubb med spørsmål.om gruppen hadde et qth hvor de kunne få montere en FRP mottaker. Reapertmanager LB9UE og LA8NJA har tilbudt dem plass sammen med våre installasjoner på Gålå.

Kasserer kunne melde om at det hadde kommet tre utmeldinger fra gruppen, det var også flere som ikke hadde betalt medlemskapet.

HF/DX/QSL:  QRZ må oppdateres, det må skaffes passord.. Det var også en oppdatering om ClubLog. Det var kommet inn lite QSL.

REPEATER VHF/UHF:  Alle repeatere funker. Vi må få oppdatert våre reapeatere på ”Repeater book”.

STAKSTON:  Ingen nyheter..

DAGENS TEMA:

Arne LA7WCA, viste lysbilder og fortalte om ekspedisjonen til Sao Tome & Principe i 2002.  Interessant foredrag med mange fine bilder. Vi ser fram til at Arne holder flere foredrag fra ekspedisjoner han har vært med på.(La8nja`merknad)

Det ble kaffe og det smakte godt med nybakt sjokoladekake fra Anne Kari (LA8BCA,s xyl) 

Praten gikk og det ble igjen et trivelig møte..

Møtet ble avsluttet kl 20:30 UTC  

Ref. Arne LA7WCA

Sekretær

LA7WCA Arne holder foredrag om Sao Tome , Prinsipe eksedisjonen i 2002.