REFERAT MEDLEMSMØTE 4 APRIL

Medlemsmøte i LA7G, 4. april 2024

LA8NJA Torgeir åpnet møte og 8 medlemmer hadde funnet veien.

Sekretær leste protokoll fra forrige møte!

Agenda:

INNKOMNE SKRIV: Skriv fra SBI om kr. 50,- pr. medlem til støtte av vedlikehold på ”Sitene”, ble enstemmig vedtatt.
Kasserer kunne fortelle at bare 23 hadde betalt kontingenten for 2024. Gruppen er dermed blitt 10 medlemmer ferre enn ved forrige medlemsoversikt. Sekretær synes at dette er bekymringsverdig.

HF/DX/QSL: ”Conds” har ikke vert på vår side denne mnd. Det hadde ikke kommet inn QSL kort til Gruppen.

REPEATER VHF/UHF: Alle repeatere funker.

STAKSTON: LB9UE og LA3TR hadde vert på Stakston å kjørt litt radio før påske. Nå er alt av kabler og data koblet til igjen, og alt funker som det skal.

DAGENS TEMA:

Ola Matti fortalte om tidligere 3Y expedisjoner og nye expedisjoner som kommer, veldig interessant foredrag som førte oss tilbake til den gang amatørradio var i startgropa, i allefall for undertegnede. Det ble også vist filmer fra 3y5x og 3y0j ekspedisjonene. De samme problemene dukker opp hele veien, øya er meget vanskelig å komme i land på, nesten verre å komme ifra. Skal bli spennende å følge med på nye expedisjoner. Takk til Ola Matti for foredraget.

Det ble kaffe og det smakte godt med nybakt kringle fra Eldrid (LA3TR xyl)

Praten gikk og det ble igjen et trivelig møte..

Møtet ble avsluttet ca kl 20:00 UTC

Ref. Arne LA7WCA

Sekretær