Referat fra møtet 2 mai 2024

Medlemsmøte i LA7G, 2. mai 2024
LA8NJA Torgeir åpnet møte og 7 medlemmer hadde funnet veien.
Sekretær leste protokoll fra forrige møte!
Agenda:
INNKOMNE SKRIV: Ingen innkomne skriv. Det er blitt sendt
Årsrapport, Årsberetning og krav om momskompensasjon til NRRL
HF/DX/QSL: Det hadde nå kommet QSL kort. Dårlige conds, men
noe er blitt kjørt uansett. Det ble mye snakk om vår fantastiske hobby.
REPEATER VHF/UHF: Alle repeatere funker.
Her ble det snakket om nødnettsradioer som i fremtiden vil gå over på
5G nettet å usikkerheten med dette!
STAKSTON: Neste møte tas på Stakston den 8. mai, dersom været
tillater det. Meldes det dårlig vær, blir møte flyttet til Otta og nytt
møte/dugnad på Stakston, blir satt til været tillater dette. Følg med på
”Slack” om endringer i planene.
DAGENS TEMA: Terje snakket om noen DXCC land, som han hadde
plukket ut som interessante land. Denne gangen tok han for seg
følgende: ZD7, ZD8, ZD9, D4, EA8. Takk til Terje for foredraget.
EVENTUELT: Torgeir viste ADS-B som viser dekningsområde for
fly, helikopter og droner i lav høyde. Vi fikk en demonstrasjon av et
helikopter som var i luften mellom Dombås og vest for Lom..
Det ble kaffe og det smakte godt med sjokoladekake, som denne
gangen var fremtryllet av Anne Kari (LA8BCA xyl)
Praten gikk og det ble igjen et trivelig møte..
Møtet ble avsluttet ca kl 19:00 UTC
Ref. Arne LA7WCA
Sekretær