REFERAT FRA SOMMERAVSLUTNINGEN

Medlemsmøte i LA7G, 6. juni 2024
LA8NJA Torgeir åpnet møte og 11 medlemmer hadde funnet veien.
Sekretær leste protokoll fra forrige møte!
Agenda:
INNKOMNE SKRIV: Regning fra la7wca for rep. av 160m antennen
på Stakston
HF/DX/QSL: Ingen QSL inn til gruppen. Dårlige conds siste mnd.,
ikke mye kjørt i det siste.
REPEATER VHF/UHF: Alle repeatere funker.
STAKSTON: Møte / Dugnad på Stakston ble avlyst pga. den dårlige
værmeldingen på lørdag.
DAGENS TEMA: Sommeravslutning med servering av wienerpølser i
lompe og kaffe til dessert.
EVENTUELT: Formann etterlyser noen som kan utfylle punktet
”Dagens Tema” utover høsten. Sitter du med en sak du vil dele med
resten av gruppens medlemmer, er du hjertelig velkommen med dine
ideer.
Det ble snakket om løst og fast, med innlegg av en liten budrunde på
noe som kasserer hadde tatt med. Gruppen kjøpte en BENCHER CW
nøkkel til erstatning for den (ubrukelige) på Stakston.
Praten gikk og det ble en trivelig møteavslutning før feriestart.
Vi møtes igjen til første møte etter ferien, torsdag 8 august, til samme
tid og samme sted.
Møtet ble avsluttet ca kl 19:00 UTC
Ref. Arne LA7WCA
Sekretær