Bouvetøya

BOUVETØYA

  • Bouvetøya er en norsk ubebodd øy i det sørlige Atlanterhavet.
  • Øya er 49 kvadratkilometer og blir på grunn av sin isolerte beliggenhet ofte kalt Jordens ensomste øy.
  • Øya utgjør toppen av en vulkan.
  • Omtrent hele øya er dekket av en isbre.
  • Det gror svært lite på øya, vegetasjonen begrenser seg til litt mose og lav.
  • Øya ble gjort til naturreservat i 1971, det innebærer at Bouvetøyas dyreliv er fredet gjennom hele året.