Møteplan høsten 2021

Her er datoene for møtene 2ndre halvdel av 2021

  • Lørdag 04. september (Field day Skåbu)
  • Torsdag 07. oktober
  • Torsdag 04. november
  • STED OG DATO FOR DESEMBERMØTET SETTES SENERE

OBS! Husk at vi fortsatt er i en pandemi, så her gjelder lokale restriksjoner angående avstand, spriting og munnbind! Møtene kan bli avlyst på kort varsel!

Møtene er klokken 19:00 på Otta Beredskapssenter, Selsvegen 10, 2670 Otta.
(Gamle Telenor-bygget på Otta.)