HF

Amatørradio er en fritidsinteresse som utføres av radioamatører, personer som har interesse for radioteknikk og kommunikasjon og gjennom disse interessene har kvalifisert seg for å få radioamatørsenderlisens. Disse utøverne er entusiaster som enten har kjøpt eller bygget sitt eget utstyr, og som har fått tildelt egne frekvens-segmenter over hele radiospekteret. I sjeldne tilfeller, f.eks. i land med spesielt totalitært styresett kan amatørradioaktivitet være sterkt begrenset eller forbudt. Ellers utøves hobbyen på svært nær samme måte over hele verden. Ved enkelte store ulykker og katastrofer har radioamatører vært den eneste kontakten store befolkninger har hatt med omverdenen.

Radioamatører identifiserer sine sendinger med kallesignaler som er tatt fra landets ordinære kallesignalserie fastsatt av FN. Kallesignalene tildeles en radioamatør når han gis senderlisens, vanligvis etter prøve. Amatørradiokallesignalene er oppbygget på samme måte som andre spesialradiostasjoner, et prefiks etterfulgt av et siffer (0-9) og deretter 1-3 bokstaver, f.eks. NA1A, GB2ZZ og UA9ABC.

Utenlandske radioamatører kan operere amatørradio i et annet land enten ved å søke om å få et midlertidig kallesignal etter å ha fremlagt dokumenter fra hjemlandet, eller ved å benytte sitt eget hjemlands kallesignal med vertslandets prefiks eller suffiks i henhold til internasjonale traktater.

Mange land har forskjellige prefikser for forskjellige deler av sine land og territorier. Det benyttes også forskjellige suffikser etter kallesignalene, bl.a. for å angi om stasjonen er mobil (/M), maritim mobil (/MM), luftmobil (/AM), stasjon ved et fyr (/LH) eller portabel (/P). Andre suffikser kan være bokstavkombinasjoner som benyttes etter kallesignalet som en tilleggsopplysning om hvor stasjonen befinner seg. Ved konkurranser kan fylkesbokstaver også benyttes som suffiks (A = Oslo, B = Østfold, C = Akershus osv.).

 

Den første første lisensierte norske radioamatør var telegrafbestyrer Johs. Diesen som den 26. mars 1925 fikk en midlertidig lisens. Diesen sendte fraMoen i Målselv og var tildelt kallesignalet LA1A. Dette kallesignalet har senere vært reservert for kongefamilien. Telegrafstyrets vilkår for utstedelse av radiosendetillatelser, som kom i mars 1926, ga grunnlag for ordinære utstedelser av norske sendetillatelser. De norske radioamatørene var også med på å legge grunnlag for kringkastningen i Norge.

Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) er radioamatørenes viktigste organisasjon og ble stiftet i 1928 som en sammenslutning av en rekke lokale radioklubber som hadde dukket opp etter 1920. Inititativtaker var ingeniør Gunnar Hammerik (LA1D).

I Norge har det tidligere vært utstedt lisenser i tre forskjellige klasser (A, B og C). I dag er de slått sammen til en klasse. Radioamatørene har også egne kallesignal-serier som kan benyttes ved behov for nødsamband. Høyeste tillatte sendeeffekt for norske radioamatører på mellombølge– og kortbølgebåndene er 1000 watt, dog på enkelte frekvensbånd er effekten begrenset til 10 eller 100 Watt.

Amatørradio omfatter også redningssamband. I Norge har radioamatørgruppene egne sambandsgrupper som står til tjeneste for og samarbeider med Politiethjelpekorpsredningskøyter,redningshundekvipasjer og småfly. Radioamatørene bidrar både med samband på forskjellige avstander og posisjonsbestemmelse og logging av posisjoner for å gjøre en ettersøkning effektiv.

 

Juridisk grunnlag og organisasjon 

NRRL er i dag organisert i det internasjonale amatørradioforbundet, IARU. Det finnes 5400 lisensierte radioamatører i Norge.

I Norge er det i dag Post- og teletilsynet som utsteder tillatelse til å opprette og drive radioamatørstasjoner på de vilkår som er gitt i forskrift av 28. juni 2004 om radioamatørlisens. Dette innebærer at kandidaten må ha avlagt og bestått en prøve som omfatter radioteknikk og radioekspedisjon.

Radioamatøren identifiserer sin sending med et kallesignal, og kan bekrefte radiokontakt med et QSL-kort som inneholder de nødvendige data om kontakten. Kortet kan brukes som grunnlag for søknad om diplomer og premier.