Etiske regler

HENSYNSFULL
– bruker aldri sin radio slik at det er til sjenanse for andre.

LOJAL
– opptrer lojalt, oppmuntrer sine radioamatør-kamerater, sin lokale gruppe og sin nasjonale forening, som representerer radioamatørene overfor nasjonale myndigheter, IARU og ITU.

FRAMTIDSRETTET
– med grundig kjennskap til teknikk, og med en velbygget og effektiv radiostasjon som opereres på en uklanderlig måte.

VENNLIG
– med sakte og tålmodig sending når det er påkrevet, gir vennlige råd og bistand til nybegynnere; yter hjelp, samarbeide og forståelse overfor andres interesser. Dette er selve kjennetegnet på god radioamatørånd.

AVBALANSERT
– praktiserer amatørradio som en hobby, slik at det ikke virker forstyrrende inn på hans plikter overfor arbeid, hjem, skole eller samfunn.

PATRIOTISK
– stiller til enhver tid sin stasjon og sin dyktighet til samfunnets og landets disposisjon.