Clublog timeline

Fyll inn dine tall fra Clublog timeline for 2012 og 2013 (antall DXCC og QSOr for hvert av disse år)

 

 

Antall DXCC  x antall DXCC x antall QSO

Fjorårets tall deles på forrige års, og vi  får et forholdstall som forteller litt om egen aktivitets utvikling.

Hensikten er å motivere for flere QSOr og nye land, blant de som ikke har vært mest aktive.

Dermed er vi i gang, og kan presentere resultater på hjemmesiden.

Neste januar kan vi presentere nye resultater.

Registrering Clublog for deg om ikke er der https://secure.clublog.org/loginform.php

 

Clublog Timeline 2012

Clublog Timeline 2013

Forholdstall

 

DXCC

QSO

DXCC

QSO

 
 LA6JEA, Jan  37  66  50  85  2,35
 LA6ZFA, Ivar  116  977  91  974  0,61