LA7G

Vi er en gruppe radiointeresserte personer (radioamatører) med medlemmer fra Bjorli i nord til Gausdal i sør. Gruppen er tilsluttet Norsk Radio Relæ Liga, NRRL.  NRRL er tilsluttet den verdensomspennende International Amateur Radio Union, IARU.

Medlemmene har gjerne sine spesielle interessefelt innenfor radiohobbyen, men  felles er at vi har hobbyen som en givende fritidsbeskjeftigelse, og har mye moro og felles gleder.

Vi trår også gjerne til og hjelper så vel myndigheter som private eller ideelle organisasjoner, som for eksempel idrettslag, med sambandsoppdrag under deres arrangementer. Og vi har forpliktet oss til å støtte politiet med samband når de måtte trenge det.

Ved årsskiftet 1999 – 2000 var vi med på en landsdekkende beredskap i tilfelle det offentlige kommunikasjonsnett skulle bryte sammen.