Jetta repeater

Status august 2019:

Etter mye om og men, ble repeateren på Jetta, LA2JRR 145.6625 Mhz, ble satt i permanent drift 07. 07. 2012.
Repeateren kan åpnes bare med 88.5 Hz sub tone (CTCSS).

Samtidig ble det også satt i drift en APRS, LD2JB 144.800 Mhz.

Men det skulle ikke gå lang tid før vi fikk indikasjoner på at vi forstyrret andre tjenester.
Det som var det underlige i denne saken, var at klagen kom fra en av våre egne. Brukerne av tjenesten det gjaldt, hadde ikke merket noe spesielt.
Kloke av skade, ble det et nytt besøk på Jetta allerede helgen den 3. – 5. august. Vi hadde denne gangen med oss en tekniker fra den forstyrrede tjenesten og det viste seg fort at det var en viss forstyrrelse.
Da dette var en livsviktig tjeneste, måtte tillatelse innhentes før dette kunne stenges ned og ordnes. Det viste seg nemmelig at dette var ett veldig gammelt utstyr med dårlige filter. Nytt filter, som var medbrakt, ble montert og trimmet, og innslaget ble eliminert.
Da vi trodde vi var i mål, ble det foretatt målinger på en annen tjeneste som var montert i samme rack. Det viste seg at her var det full blokkering. Samme leksa om igjen. Ansvarlig for tjenesten ble kontaktet og vi fikk tillatelse til å foreta de nødvendige utbedringene. Her var det mye mer jobb, da denne stasjonen var mye eldre og filter var fullstendig ute av kurs. Etter som vi hadde med flere nye filter til denne type stasjon, ble nytt filter trimmet og mange andre forbedringer ble foretatt, slik at stasjonen antagelig ble bedre enn den hadde vært på lenge.

Denne gangen ble det også montert GSM styring, både for REPEATER og APRS, slik at disse kan slås av og på, dersom noe skulle skje.

Alt dette har selvsagt kostet både tid og penger for oss som har jobbet med dette prosjektet, så vi er glade for alle som støtter opp om prosjektet ved å sende noen kroner til ”Prosjekt Jetta” konto nr. 2095 49 04009.

Pr. medio desember 2012, har utstyret på Jetta fungert uten problemer, men vi sliter med at det er for høye temperaturer i rommet hvor utstyret er montert. Det er fra tidligere montert to klima anlegg i rommet, men begge har vært ute av drift i lengre tid, uten at noe gjøres med saken.

Arne Haugseth LA7WCA  Repeater ansvarlig Audun Svåsand LA7WLA Teknisk ansvarlig.