Repeatere

LA7GR
145.725 Mhz – QSX -0.6 Mhz – Sub 71.9 – Tone 1750

LA7GRR QRT PR. 07. SEPTEMBER 2022
434.800 Mhz – QSX -2 Mhz – Sub 123,0 TX og RX

Informasjon om DMR repeateren kommer senere.