Aprs

Historikk

Packet Radio (AX.25) har vært i bruk over flere tiår, også i Norge. Ideen med å bruke packet protokollen til andre formål resulterte i at Bob Bruninga/WB4APR startet utviklingen av «Automatic Position (eller Packet) Reporting System», eller APRS, for radioamatør bruk.

Radioamatører i USA har nå vært aktiv på APRS i over ti år, mens interessen og aktiviteten her i Europa har kommet sakte etter. I og med at bruken av pakkeradio (BBSer og Noder) er på nedadgående, frigjøres endel «eldre» utstyr (radio og TNC), og mye av dette kan gjenbrukes ved omjustering og/eller modifisering for bruk på APRS.

APRS

Den generelle forskjellen mellom Packet og APRS er at Packet vanligvis benytter Connect mode, mens APRS benytter Unconnected mode (U-nummerte pakker, eller <UI> frames). APRS fungerer derved på samme måte som et radiofyr, eller en kringkastinger, dvs at alle meldinger som sendes ut kan mottas av enhver stasjon innenfor rekkevidde.

Men, ARPS er mer enn rene posisjonsrapporter, du har også mulighet for å:

  • Utveksle korte tekstmeldinger mellom to eller flere APRS stasjoner
  • legge ut lokal informasjon fra Digipeater som vises på display/kart hos brukere i området
  • informasjon om lokal repeater (frekvens, offset, subtone, osv)
  • informasjon om lokal møteaktivitet i gruppen
  • osv

Den «enkleste» trådløse APRS installasjonen består av en sender med separat eller innebygget Terminal Node Controller (TNC), eller modem. Dette oppsett kan også betegnes som en Tracker (mer info senere). Ved å manuelt endre innhold i beacon-tekst på TNCen, kan du sende ut din egen posisjon slik at andre kan motta den.

Har du en transceiver (kombinert sender/mottaker) kan denne også brukes som Digipeater (eller relestasjon) for andre stasjoner, enten for å utvide deres radiodekning, eller for å motta APRS beacon fra disse stasjonene.

Ved å koble til en GPS (med NMEA 0183) vil enhver bevegelse automatisk oppdatere din egen posisjon, som igjen sendes ut via radioen slik at andre kan motta den.

Innen IARU region 1 (Europa) er VHF frekvensen for APRS 144.800 MHz, men du finner informasjon om flere frekvenser, inklusive HF

Neste trinn kan være å koble radio med TNC til en PC, laptop og/eller en PDA. Med et passende program kan så alle tilgjengelige posisjonsrappporter fra andre APRS stasjoner, og annen tekstinformasjon, vises på et kart på skjermen. Du har samtidig mulighet for å sende og motta korte tekstmeldinger via APRS (max 43-67 karakterer, avhengig av mottakertype).
Hver stasjon har tilgang til et større antall skjerm-symboler (eller ikoner) som gjør identifisering meget enkel. Mer komplekse og fancy oppsett er også tilgjengelig, f.eks ved bruk av kartoverlegg, diverse tegneverktøy, muligheter for tracking (dvs følge stasjoner i bevegelse), og du også få vist andre stasjoner på din egen GPS-skjerm (avhengig av GPS type) basert på deres posisjonsrapporter.

Foruten enkeltstående systemer (f.eks VHF transceiver med TNC og passende program), gjør bruken av APRS Digipeatere og linking via Internett det mulig å koble seg opp til et verdensomspennende APRS server-nettverk (APRS-IS). Dette gjør deg istand til å se aktive ARPS stasjoner over hele verden. Andre stasjonstyper, slik som redningssentraler, værstasjoner, orkan-sentre, osv, kan også inkluderes, bare for å nevne noen.

Dette gjør også APRS til et perfekt supplement til «Amateur Radio Emergency Services» (ARES), eller Nødsamband, idet du kan følge (tracke) enheter ute i felten via kart på PC-skjermen, eller via tekstinformasjon. Du kan til og med tegne «bokser» på PC-skjermen for å definere søkeområder, osv, som kan overføres via APRS til eksterne enheter for evt å veillede dem til en oppgitt posisjon eller et område, basert på de bilder eller objekter som du gjør tilgjengelig.

Eneste begrensning er din egen oppfinnsomhet og radiodekning, enten direkte eller via Digipeater, Internett, osv.