Jetta 70 cm

Vi har også en 70 cm repeater som er plassert på Jetta.

Denne har frekvens 434.800 Mhz med sub 71.9 Hz.